Zdravotnícke stredisko Hvozd s.r.o.


Vitajte na webových stránkach Zdravotníckeho strediska Hvozd s.r.o.

Jedná sa o neštátne ambulantné zariadenie poskytujúce zdravotnícke služby v oboroch praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, gynekológiu, COP poradňa, rehabilitácia, interná ambulancia, gynekologické cytologické laboratórium. Zdravotnícke stredisko Hvozd s.r.o. má uzatvorené Zmluvy o úhrade zdravotnej starostlivosti so všetkými významnými zdravotnými poistovňami. Ošetrujeme tiež pacientov, ktorí sú občanmi Europskéj únie s úhradou podla platných zákonov EU, pacienti z nečlenských štátou EU sú ošetrovaní s úhradou podla platných medzinárodných zmluv.


design & create
a production 2006