Zdravotnické středisko Hvozd s.r.o.

 

Od 1.1.2008 byla naše cytologická laboratoř akreditována Komisí Ministerstva zdravotnictví k provádění screeningového vyšetření karcinomu hrdla děložního. Karcinom hrdla děložního je velmi vážné onemocnění, které postihuje často ženy již v mladém věku. Pokud se toto onemocnění diagnostikuje v časných stadiích, lze jej velmi úspěšně léčit. K této časné diagnostice se využívá především cytologického vyšetření stěru z hrdla děložního. Stěr z hrdla děložního provede Váš ambulantní gynekolog. Jde o zcela neinvazivní a bezbolestný výkon. Gynekolog odešle stěr do cytologické laboratoře, kde je vyhodnocen a do týdne obdrží Váš gynekolog výsledek vyšetření. V případě pozitivního nálezu bude doporučen další léčebný postup.

V ČR již několik let probíhá mammologický sreening, který je zaměřen na časnou diagnostiku karcinomu prsu. Tento program přinesl již velmi dobré výsledky a přispěl k záchraně mnoha životů. Z tohoto zcela zásadního důvodu byl nyní zahájen výše uvedený screening na detekci rakoviny hrdla děložního. Ze statistických šetření je známo, že se preventivního gynekologického vyšetření účastní pouze 40% žen.

Nepodceňujte proto možnost onemocnění karcinomem děložního hrdla, navštivte svého obvodního gynekologa, který provede potřebná vyšetření. Pokud se onemocnění diagnostikuje v časných stádiích, je vysoká perspektiva plné úzdravy. Stěr na cytologické vyšetření hrdla děložního je vhodné provádět jedenkrát ročně. Vaše zdravotní pojišťovna Vám preventivní gynekologické vyšetření, které zahrnuje i odběr cytologického vyšetření jedenkrát ročně plně hradí. Pokud jste delší dobu nenavštívila svého gynekologa, obdržíte i zvací dopis, ve kterém Vás Vaše pojišťovna vybídne k návštěvě Vašeho gynekologa a v rámci onkologické prevence i k odběru cytologického stěru. Při tomto preventivním vyšetření se regulační poplatek 30,- Kč nevybírá.

 

 


design & create
a production 2015